ေမြးေန႔ရွင္ခရစ္ေတာ္

pdfႀကိဳတင္ ေဟာကိန္းထုတ္ျခင္း၊ နိမိတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလြန္စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိသည္။ သူတို႔ေဟာေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ကို ၾကားေသာသူ အား အမွန္တကယ္ ျဖစ္မည္ ဟု ထင္ေယာင္ ၿပီး စိတ္တြင္ စြဲေနေအာင္ ေဟာတတ္၊ ေျပာတတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေသအခ်ာ ျပန္ေလ့လာၾကည့္ လွ်င္ လက္ေတြ႕ ျဖစ္မလာဘဲ အမွားမ်ားသာ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြက္ ေဟာေသာ ေဟာကိန္း ၂ ခုသည္ အလြန္ေကာင္းေသာ ဥပမာ သာဓက မ်ားျဖစ္သည္။ ေအပီ သတင္းဌါန သည္ Jane Doherty ဆိုသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္၏ ေဟာကိန္း တစ္ခုကို Jan 4, 2007 ေန႔တြင္ ၄င္း၏ သတင္း မ်ားတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို အမ်ဳိးသမီးက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြက္ ၄င္း၏ ေဟာကိန္းတြင္ သရုပ္ေဆာင္မင္းသား Brad Pitt ႏွင့္ မင္းသမီး Angelina Jolie တို႔သည္ ၂၀၀၇ ႏွစ္ကုန္သည္အထိ အၾကင္လင္ မယား အျဖစ္ ၿမဲၿမံစြာ ရွိေနဦးမည္ ဟု ေဟာခဲ့သည့္ အခ်က္မွာ မွန္ကန္ေသာ္လည္း၊ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ Rudi Gulianni သည္ ရီပတ္ဘလီကန္ ပါတီ ၏ သမတ ေလာင္းအျဖစ္ အေရြးခံရမည္ ဟု ၄င္း Obama သည္ ၂၀၀၇ အကုန္တြင္ သမတ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲမွ ႏႈတ္ထြက္သြားမည္ ဟူ၍၄င္း မွားယြင္းစြာ ေဟာခဲ့၊ ေျပာခဲ့သည္။ သူမ ေဟာခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကို (http://abclocal.go.com/wls/story?section=websites&id=4906023  တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ေယာက္မွာ Sylvia Brown ဆိုသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး Montel Williams TV show တြင္ အၿမဲတမ္း ပါ၀င္ေလ့ ရွိသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ Montel William TV အစီအစဥ္၏ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ သူမ၏ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္း အစီအစဥ္ကို လႊင့္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း အလြန္ႀကီးေသာ ဆူနာမီ တစ္ခု က နယူးေယာက္ ကို ရိုက္ခတ္မည္၊ မကၠစီကို ႏိုင္ငံတြင္ မီးေတာင္ႀကီး တစ္ခု ေပါက္ကြဲမည္၊ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားက ကုန္တင္ကား၊ မီးရထားမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အေမရိကား ကို တိုက္ခတ္မည္ စသျဖင့္ အခ်က္ေပါင္း ၁၃ ခ်က္ ကို ေဟာခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။ သူမသည္ အနာဂတ္ ကို ႀကိဳတင္ ေဟာကိန္းထုတ္ တတ္ေသာ သူမ်ားတြင္ အလြန္မွန္ကန္သည္ ဟု နာမည္ႀကီးသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူမေဟာသည့္ အခ်က္မ်ား အားလံုး တစ္ခုမွ် ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။

ထိုသို႔ ေဟာကိန္းထုတ္ တတ္သူ ဆရာႀကီးမ်ားအထဲတြင္ လူသိအမ်ားဆံုးေသာ ဆရာႀကီးတစ္ပါးမွာ Jean Dixon ဆိုသူ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာခဲ့သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္တြင္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ သမတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိသူ သည္ သူ၏ သမတ သက္တမ္းအတြင္းတြင္ ပင္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္း ကို ခံရမည္ဟု ေဟာခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္ပင္ 1960 ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အႏိုင္ရရွိသူ J.F Kennedy လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာ္လည္း၊ သူမေဟာခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကို အေသအခ်ာ ျပန္ၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္ ၁၉၆၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ Richard Nixon အႏိုင္ရရွိမည္ ဟု မွားယြင္းစြာ ေဟာခဲ့သည့္ အခ်က္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ Ms. Dixon အား အနာဂတ္ ကို ႀကိဳျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ၊ ပေရာဖက္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးအျဖစ္ ခံယူ၊ ေလးစား ခဲ့ၾကသည္။ သူမကြယ္လြန္သည့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အထိ ေနာင္ႏွစ္ အတြက္ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းမ်ားကို ႏွစ္တိုင္း မွန္မွန္ ေဟာေလ့ ရွိသည္။ သူမ ႀကိဳတင္ ေဟာသည့္ အခ်က္ အခ်ဳိ႕သည္ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေသာ္လည္း၊ ပို၍ မ်ားေသာ အခ်က္မ်ားသည္ အမွားမ်ားသာျဖစ္သည္။ ဥပမာ သူမေဟာေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ တတိယ ကမာၻစစ္ျဖစ္မည္ ဟူ၍၄င္း၊ ဆိုဗီယက္ သည္ လကမာၻေပၚ သို႔ လူသားမ်ားကိုေစလႊတ္သည့္ ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္မည္ ဟူ၍၄င္း၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ George Bush (senior) က ၿပိဳင္ဖက္ Bill Clinton ကို အႏိုင္ရွိမည္ ဟူ၍၄င္း၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ သရုပ္ေဆာင္ Alec Baldwin အႀကီးအက်ယ္ မနာမက်န္းျဖစ္မည္ ဟူ၍၄င္း၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ တြင္ ေလယဥ္ပ်ံ ပ်က္က်ျခင္း ျဖစ္မည္ဟူ၍၄င္း ေဟာၾကားခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားသည္ လံုး၀ အမွားအယြင္းမ်ားသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူမကို ၂၀ ရာစု ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ ပေရာဖက္ အျဖစ္ လူအမ်ားစုက ခံယူထားသည္။

က်မ္းစာထဲတြင္ ပေရာဖက္မ်ားအေၾကာင္း ႀကိန္ဖန္မ်ားစြာ ေတြ႕ရသည္။ ဘုရားသခင္ ေဖာ္ျပေသာ အရာမ်ားကို
ေဟာခဲ့ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုပေရာဖက္မ်ား၏ ႀကိဳတင္ နိမိတ္မ်ားေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ အမွန္တကယ္ တည္ရွိျခင္း၊ တန္ခိုးႀကီးျခင္း အရာမ်ားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ သိခဲ့၊ နားလည္ခဲ့၊ သေဘာေပါက္ခဲ့ ၾကရသည္။ ထိုအရာမ်ားထဲမွ သခင္ေယရႈ ၏ ေမြးဖြါးျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဟာကိန္း၊ နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အရာမ်ားကိုအနည္းငယ္ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

ငါ့အမႈအရာတို႔သည္ ၿပီးစီးျခင္း သို႔ေရာက္ၾကၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (လု ၂၂ း ၃၇) အဂၤလိပ္ က်မ္းစာတြင္
“Everything written about me by the prophets will come true.” (New Living Translation) ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ နားလည္လြယ္သည့္ ေခတ္သစ္ စာအားျဖင့္ ေရးရမည္ဆိုလွ်င္ “ငါ့အေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္ ပေရာ ျပဳ ေဟာထားခဲ့သည့္ အရာအားလံုး အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္လာမည္” ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

သခင္ေယရႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိရသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ – (၁) ဓမၼေဟာင္း က်မ္းစာ ထဲတြင္ သခင္ေယရႈ မေမြးခင္ ကတည္းက သူ႔အေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ ခဲ့သည့္ အရာ အားလံုး တစ္လံုးမက်န္ သူ႔ အေပၚတြင္ တိက် မွန္ကန္စြာ ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ (၂) သူသည္ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းစာ ထဲမွ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ရန္ အတြက္ ၾကြလာေတာ္မူသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ မ်ားျဖစ္သည္။

ယေန႔ သိပၸံ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားမွ သိရွိရသည္မွာ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းစာအုပ္ မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ မေမြးဖြါးခင္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ကတည္းက ေရးသားခဲ့ေသာ ေပ၊ ပုရပိုဒ္ ေက်ာက္စာ မ်ားျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေစ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာကို မယံုၾကည္သူ ျဖစ္ေစ ဤ အခ်က္ကို မည္သို႔မွ် မျငင္းပယ္ ႏိုင္ပါ။ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းစာအုပ္ မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ မေမြးဖြါးခင္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ကတည္းက ရွိႏွင့္ ၿပီဆိုသည့္ အခ်က္ကို ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ မ်ားမဟုတ္ဘဲ သိပၸံပညာရွင္ႏွင့္ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက အခိုင္အမာ သက္ေသ ထူထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထို ဓမၼေဟာင္း က်မ္းစာထဲမွ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းမ်ား၊ နိမိတ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားပါသည္၊ ျဖည့္စြက္ထားပါသည္ ဟု လီဆယ္ေျပာ ဆို၍ မရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ မေမြးခင္ ႏွစ္ရာေပါင္း မ်ားစြာ ကရွိႏွင့္ ၿပီးေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးလွေပသည္။

သခင္ေယရႈအေၾကာင္း ဓမၼေဟာင္းက်မ္း တြင္ ပေရာဖက္ျပဳခဲ့ျခင္း
ဓမၼေဟာင္း က်မ္းစာတြင္ သခင္ေယရႈ အေၾကာင္း ခိုင္မာ တိက်စြာ ပေရာဖက္ ျပဳ ခဲ့သည့္ အခ်က္ ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို အခ်က္ အားလံုးသည္ သခင္ေယရႈ ၏ သက္ေတာ္စဥ္ ဘ၀တြင္ တိတိက်က် မွန္ကန္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထို အခ်က္ အားလံုးမွ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ မည္ဆိုလွ်င္ –

၁။ သခင္ေယရႈ မေမြးဖြါးခင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ခန္႔ကေရးသားေသာ မိကၡာအနာဂတၱိက်မ္း တြင္ ေမရွိယ (ခရစ္ေတာ္) ကို ဗက္လင္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားမည္ဟု ေရးသားျခင္း –

“အိုဗက္လင္ဧဖရတ္ၿမိဳ႔၊ အစိုးရေသာ ယုဒၿမိဳ႔တို႔တြင္ သင္သည္ ၿမိဳ႔ငယ္ၿမိဳ႔ယုတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးကို အုပ္စိုးရေသာသခင္သည္ ငါ့အဘို႔သင္၏အထဲမွာ ေပၚထြန္းလတံ့။ ထိုသခင္သည္ ေရွးကပ္ကမၻာမွစ၍ ေပၚထြန္းေသာသခင္ျဖစ္၏(မိကၡာ ၅း၂)

မိကၡာက်မ္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ခန္႔က ေဟာခဲ့သည့္ အတိုင္း သခင္ေယရႈ ကို ဗက္လင္ ၿမိဳ႕တြင္ အမွန္တကယ္ ေမြးဖြားလာခဲ့သည္။

၂။ သခင္ေယရႈ မေမြးဖြါးခင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ခန္႔တြင္ ပေရာဖက္ ေဟရွာယက ေမရွိယ (ခရစ္ေတာ္) ဖြါးျမင္ျခင္း မတိုင္ခင္ ခရစ္ေတာ္၏ ေရွ႕ေျပး အရင္လာမည္ ဟုေရးသားခဲ့သည္။

“ေတာ၌ ဟစ္ေၾကာ္ေသာ သူ၏ အသံမွာ၊ ထာဝရဘုရား ၾကြေတာ္မူရာ လမ္းကို ျပင္ၾကေလာ့၊၊ ငါတို႔ဘုရား သခင္၏ လမ္းခရီးေတာ္ကို လြင္ျပင္၌ ေျဖာင့္ေစၾကေလာ့၊” (ေဟရွာ ၄၀း၃)

ခရစ္ေတာ္ မေမြးခင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ခန္႔ကတည္းက ေဟရွာယ က်မ္းစာအုပ္တြင္ ေရးသားခဲ့သည့္ အတိုင္း ႏွစ္ျခင္းဆရာ ေယာဟန္ သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ က်မ္းစာတြင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။

၃။ ေမရွိယသည္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ျမည္း ကိုစီးလွ်က္ ၀င္လာမည္ ဟု ခရစ္ေတာ္ မေမြးခင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ကတည္းက ဇခရိ အနာဂတၱိက်မ္းတြင္ ေဟာခဲ့၊ ေရးသားခဲ့သည္။

“အိုဇိအုန္သတို႔သမီး အလြန္ဝမ္းေျမာက္ေလာ့။ အိုေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သတို႔သမီး ေၾကြးေၾကာ္ေလာ တရားသျဖင့္ စီရင္၍၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေသာသခင္ သင္၏အရွင္မင္းႀကီးသည္ ျမည္းမႏွင့္ ျမည္းကေလးကုိ စီး၍ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာစိတ္ႏွင့္ သင္ရွိရာသုိ႔ၾကြလာေတာ္မူသည္ကုိ ၾကည့္ရႈေလာ့။ “(ဇာခရိ ၉း၉)

ဇာခရိက်မ္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳတင္ ေဟာခဲ့သည့္ အတိုင္း ခရစ္ေတာ္သည္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ျမည္းကေလး ကိုစီးလ်က္ သံလြင္ခက္ တနဂၤေႏြေန႔ (Palm Sunday) တြင္ ၀င္လာသည္ ကို ေတြ႕ခဲ့ၾကရၿပီ (မသဲ ၂၁း၁-၅)။

၄။ ခရစ္ေတာ္ မေပၚခင္ ႏွစ္ တစ္ေထာင္ ပတ္၀န္းက်င္ ခန္႔က ေရးသားထားေသာ ဆာလံ က်မ္းစာတြင္ လည္း ခရစ္ေတာ္ကို အရင္းႏွီးဆံုး လူယံု မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ က သစၥာေဖာက္ မည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

“အကယ္စင္စစ္ ငါယံု၍ ငါ့မုန္႔ကို စားေသာအေဆြ ခင္ပြန္းသည္ ငါ့ကို ေျခႏွင့္ေက်ာက္သတည္း “(ဆာ ၄၁း၉)။

အမွန္တကယ္ပင္ ခရစ္ေတာ္ကို သစၥာေဖာက္ ၿပီး ေငြအသျပာ ၃၀ ႏွင့္ ေရာင္းေသာ သူ သည္ သူ၏ အရင္းႏွီးဆံုး ေသာ ေနာက္လိုက္တပည့္ တမန္ေတာ္ ၁၂ ပါးအ၀င္ ယုဒရွာကရုတ္ျဖစ္သည္။ (ေယာ ၁၃း၂၁-၃၁)

၅။ ဇာခရိ အနာဂတၱိက်မ္းတြင္ ခရစ္ေတာ္ကို ေငြအသျပာ ၃၀ ျဖင့္ သစၥာေဖာက္ ျခင္းခံရမည္ ဟု ေရးသားထားသည္ကို လည္း ေတြ႔ ရသည္။

“တဖန္ ငါက၊ ငါရထိုက္ေသာအခကို ေပးအံ့ေသာငွါ၊ သင္တို႔သည္ အလိုရွိလွ်င္ေပးၾကေလာ့။ အလိုမရွိလွ်င္မေပးၾကႏွင့္ဟုဆိုေသာ္၊ သူတို႔သည္ ငါ့အားအခေပးအံ့ေသာ ငွါ ေငြသံုးဆယ္ကုိခ်ိန္ၾက၏ “(ဇာခရိ အနာဂတၱိက်မ္း ၁၁း၁၂-၁၃)။

ရွင္မသဲ ၂၆း၁၅ ကို ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ ယုဒရွာကရုတ္ သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းႀကီးထံ သခင္ေယရႈအား ေငြအသျပာ ၃၀ ႏွင့္ သစၥာေဖာက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္ “အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေယရႈကိုကိုယ္ေတာ္တို႔လက္သို႔အပ္လွ်င္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ေပးပါမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္ ေသာ္၊ ထုိသူတို႔က ေငြအက်ပ္သံုးဆယ္ေပးမည္ဟု ဝန္ခံၾက၏။”

၆။ တဖန္ ဇာခရိ အနာဂတၱိက်မ္းတြင္ ပင္ ထိုေငြ အသျပာ ၃၀ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရးသားထားေသးသည္။

“ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ထိုေငြကို အိုးထိန္းသမားေရွ႔မွာ ပစ္ခ်ၾကေလာ့။ ငါ့ကိုအဘိုး ပ်က္၍ ေငြမ်ားလွသည္တကားဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ထိုေငြသံုးဆယ္ကိုငါယူ၍ ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန္ေတာ္၌ အိုးထိန္းသမားေရွ႔မွာ ပစ္ခ်၏။” (ဇာခရိ အနာဂတၱိက်မ္း ၁၁း၁၃)

ဇာခရိအနာဂတၱိက်မ္းကို ေရးသားၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔မွ် ၾကာေသာအခါ ယုဒရွာကရုတ္ သည္ သူ၏ ဆရာျဖစ္သူ သခင္ေယရႈ အား ေငြအသျပာ ၃၀ ႏွင့္ သစၥာေဖာက္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပန္ေနာင္တရ သျဖင့္ ထိုေငြ အသျပာ ၃၀ ကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းထံ ျပန္ယူလာၿပီး၊ ျပဳခဲ့သမွ် သင္ပုန္းေခ် ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မင္းႀကီးက လက္ခံရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ယုဒရွာကရုတ္ က ထိုေငြမ်ားကို အတင္း ဗိမၼန္ေတာ္ တြင္ ပစ္ခ်ခဲ့ၿပီး ထြက္သြားသည္။ ထိုအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မ်ားက ဤအသျပာ မ်ားသည္ ေသြးစြန္းေသာ ေငြအသျပာ မ်ားျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဘ႑ာေတာ္ တိုက္ထဲ ထဲ့ထားရန္ မသင့္ေလ်ာ္ ဟု ဆိုကာ ထိုေငြျဖင့္ အိုးထိ္န္းသမား ေျမအိုးလုပ္သူ ထံမွာ ေျမကြက္ တစ္ကြက္၀ယ္ယူကာ၊ ထိုေျမကြက္အား ဂ်ဴး မဟုတ္သူ အျခား အမ်ုဳိးသား မ်ားအတြက္ သခၤ်ဳိင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္ ကို မသဲ ၂၇း၁-၁၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရ။ ပေရာဖက္ေဟရွာယက ခရစ္ေတာ္ ေမရွိယ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဟရွာယ အနာဂတၧိက်မ္း (၅၃း၇) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ႀကိဳတင္ေဟာထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

“ထိုသူသည္ ညွင္းဆဲျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံ၍ ႏႈတ္ကို မဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ အသက္သတ္ျခင္းငွါ ေဆာင္သြား ေသာ သိုးငယ္ကဲ့သို႔သူ႔ကို ေဆာင္သြား၍၊ သိုးသည္ အေမြးညွပ္ေသာ သူေရွ႔မွာမျမည္ဘဲေနသကဲ့သို႔၊ သူသည္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ဘဲေန၏၊၊”

ေဟရွာယ ႀကိဳေဟာခဲ့သည့္ အတိုင္း သခင္ေယရႈကို ယဇ္ပုေယာဟိတ္ ကာယာဖ ေရွ႕တြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္း ေသာ အခ်ိန္တြင္ ႏႈတ္မဖြင့္ဘဲ ေနသည္ကို (မသဲ ၂၆ း ၆၂-၆၃) တြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ “ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ ထ၍၊ သင္သည္တခြန္းမွ်ျပန္၍ မေျပာသေလာ။ ဤသူတို႔သည္ အဘယ္သို႔သက္ေသခံသနည္းဟုဆိုလွ်င္၊ ေယရႈသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနေတာ္မူ၏။”

၈။ ဆာလံ က်မ္း ၂၂ း ၁၆ တြင္ ခရစ္ေတာ္ေမရွိယ ၏ လက္ ေျခ တို႔ကို သံႏွင့္ ထိုးရိုက္ လိမ့္မည္ဟု ေအာက္ပါ အတိုင္း ေရးသားထားသည္။

“ေခြးတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္္ကို ဝိုင္းလ်က္ စုေဝးေသာလူဆိုးတို႔သည္ ဝန္းရံလ်က္ေန၍ အကြၽႏု္ပ္၏ လက္ေျခတို႔ကိုထိုးေဖာက္ၾကပါၿပီ၊၊”

အမွန္တကယ္ပင္ ကိုယ္ေတာ္ကို ကားတိုင္တင္ သတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ လက္ႏွင့္ ေျခဖ၀ါး တို႔ကို သံႏွင့္ ရိုုက္ ခဲ့ၾကသည္။

ခရစ္ေတာ္ မေမြးဖြါးခင္ ႏွစ္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး ေ၀းကြာ ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပဳခဲ့ေသာ ဤ ပေရာဖက္ ျပဳခ်က္မ်ား တိက်မွန္ကန္စြာ ခရစ္ေတာ္ အေပၚျဖစ္ပ်က္ လာသည္မွာ တိုက္ဆိုင္မႈ မ်ားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို႔အျပင္ ဤ အခ်က္ ရွစ္ခ်က္ ထက္ မကမ်ားစြာေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား ရွိေသးသည္။ ထိုအရာ မ်ားအားလံုးသည္လည္း ခရစ္ေတာ္ မေမြးဖြါးခင္ ရာစုႏွစ္ မ်ားစြာ ကတည္းက ေဟာခဲ့ ေျပာခဲ့ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ ေယရႈ ၏ ဘ၀တြင္ လံုး၀ တိက် မွန္ကန္စြာ ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့သည္။ ေအာက္ပါ ပေရာဖက္ျပဳ ခ်က္မ်ား ကို ဆက္လက္ေလ့လာ ၾကည့္ၾကပါစို႔

  • ခရစ္ေတာ္အား ကြပ္မ်က္ျခင္း အမႈကို ျပဳလုပ္သူမ်ားက ၀တ္လံုေတာ္ကို အေလာင္းအစားျပဳ ၿပီးယူသြားၾကမည္ ဟု ဆာလံ ၂၂ း ၁၈ တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ “အကြၽႏု္ပ္ အဝတ္ကို အခ်င္းခ်င္းေဝဖန္၍ အကြၽႏ္ုပ္အက်ႌကို စာေရးတံခ်ၾကပါ၏၊၊” ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ရာတြင္ စာေရးတံခ် သည္ဟု ဘာသာျပန္သည္။ အဂၤလိပ္ က်မ္းစာအုပ္တြင္ “They took my clothes and gambled for them.” ဟု ေရးသားထားသည္။
  • ခရစ္ေတာ္သည္ ဂ်ဴး လူမ်ဳိး မဟုတ္ေသာ အျခားတပါး အမ်ဳိးသားမ်ား အတြက္ အလင္းျဖစ္သည္ဟု ေဟရွာယ ၉ း ၁-၂ တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ “တပါးအမ်ဳိးသားေနရာ၊ ဂါလိလဲျပည္ကုိ ဂုဏ္အသေရႏွင့္ ျပည့္စုံေစေတာ္မူ၏၊၊ ေမွာင္မုိက္ထဲမွာ သြားလာေသာ လူမ်ားတုိ႔သည္ ႀကီးစြာေသာ အလင္းကုိျမင္ရ၍၊ ေသမင္း၏ႏုိင္ငံအရိပ္တြင္ ရွိေနေသာ သူတုိ႔၌ အလင္းေပၚထြန္းလ်က္ရွိ၏၊၊” မွန္ပါသည္…သခင္ေယရႈ အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း တရားသည္ ဂ်ဴးမဟုတ္ေသာ အျခားတပါး အမ်ဳိးသား မ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး ခံစားခြင့္ ရရွိျခင္းျဖင့္ ေလာက အလင္းဟု ပင္ တင္စားထားျခင္းျဖစ္သည္။
  • ကမာၻဦးက်မ္း ၄၉ း ၁၀ ကိုၾကည့္လွ်င္ “ရွိေလာမေရာက္မွီတိုင္ေအာင္၊ ရာဇလံွတံသည္ ယုဒထံမွ ၄င္း၊ မင္းအာဏာသည္ သူ၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ထံမွ၄င္း မေရြ႔ရ။ ရွိေလာ၌ လူမ်ဳိးတို႔သည္ ဆည္းကပ္ၾကလိမ့္မည္။” အဂၤလိပ္ က်မ္းစာတြင္ ““The scepter shall not depart from Judah, Nor the ruler’s staff from between his feet, Until Shiloh comes, And to him shall be the obedience of the peoples.” ဟုဘာသာျပန္ထားသည္။ ယုဒ တိုင္းျပည္တြင္ ရွင္ဘုရင္မ်ား ရွိေနေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေမရွိယ ေရာက္လာမည့္ အေၾကာင္း ကမာၻဦး က်မ္းေရးသားခဲ့ စဥ္ကတည္းက ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေမရွိယ ျဖစ္ေသာ သခင္ေယရႈ အေၾကာင္း သူ ၾကြမလာခင္ႏွစ္ ရာေပါင္း ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ကတည္းက ႀကိဳတင္ေရးခဲ့၊ ေဟာခဲ့၊ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ မ်ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့ေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ေလ့လာ ရွာေဖြမည္ဆိုလွ်င္ အေျမာက္အမ်ားရွိေသးသည္။ ဤ အရာမ်ားအားလံုး တညီတညြတ္တည္း တိုက္ဆိုင္ မႈျဖစ္သည္ ဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ဤ အခ်က္အလက္ အားလံုး သည္ တိုက္ဆိုင္မႈ မ်ားသာ ျဖစ္သည္ ဟု ေခါင္းမာစြာ ခံယူေသာသူ သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ဘယ္လိုနည္း ႏွင့္ ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိုက္မဲစြာ မ်က္စိမွိတ္ ဆန္႔က်င္မည္ ဟု ခံယူထားသူ သာျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

ခရစ္ေတာ္မေမြးခင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက ေရးသားခဲ့ေသာ ေရးသားခ်က္၊ ေဟာခ်က္၊ ဗ်ာဒိတ္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား အားလံုး ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ဘ၀ တြင္ တသေ၀မတိမ္း ျဖစ္ပ်က္ လာခဲ့သည္ မွာ တစ္စံုတစ္ဦးက ထိုသူ အားလံုးတို႔၏ စိတ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို တစ္စံုတစ္ဦး မွာ တန္ခိုးအနႏၱႀကီးေသာ၊ တပါးတည္းေသာ ဘုရားသခင္သာျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္ ေမရွိယ ေလာက ကိုဆင္းၾကြလာရျခင္းဟာလည္း အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ လူသားမ်ားအားလံုး ညီတူညီမွ် တစ္ေယာက္ မက်န္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အျပစ္ရဲ႕ အခ အျဖစ္ ထာ၀ရ ေသျခင္း ဆိုေသာ အရပ္ေဒသကို ဦးတည္သြားေနၾကပါသည္။ ထာ၀ရ ေသျခင္း ကို ဦးတည္သြားေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မတို႔ အားလံုး ကို ကယ္တင္ ဖို႔ရန္ လမ္းတစ္လမ္းထဲသာ ရွိပါသည္။ ထိုလမ္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားတစ္စံု တစ္ေယာက္ ကိုယ္စား အေသခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသားအားလံုး ကိုယ္စားအေသခံ ဖို႔ လူသားထဲမွ လူသားတစ္ေယာက္ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ ရဲ႕ တန္ဖိုးအထားဆံုးျဖစ္တဲ့၊ အခ်စ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ေယရႈသခင္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားအားလံုး ရဲ႕ အျပစ္မ်ားကို ေဆးေၾကာဖို႔ရန္၊ လူသားအားလံုးကိုယ္စား အေသခံဖို႔ရန္ ၾကြဆင္းလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုေန႔ကို ခရစၥမတ္ေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏြဲ ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မိတ္ေဆြ . . .
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ သားေတာ္ ေယရႈသခင္ ရဲ႕ ကိုယ္စားအေသခံ ျခင္းကို လက္ခံယံုၾကည္မယ္ ဆိုရင္ ထာ၀ငရဲ မီးအိုင္ကို ေရွးရႈသြားေနတဲ့ မိတ္ေဆြဟာ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ထာ၀ရ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ဆိုတဲ့ နိဗၺန္ကို ေရွးရႈသြားေနသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားမွာျဖစ္တယ္။

ဘုရားသခင္ဟာ မိတ္ေဆြကို ခ်စ္တယ္.. အပၸါယ္ ငရဲသြားမွာကို မလိုလားဘူး…
ဘုရားသခင္ဟာ ေယရႈသခင္အားျဖင့္ မိတ္ေဆြရဲ႕ အျပစ္အားလံုးကိုခြင့္လႊတ္တယ္…
ေယရႈသခင္အားျဖင့္ အျပစ္သားကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးကို ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ အျဖစ္ ဘုုရားက မွတ္ယူတယ္….

စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြ အားလံုး ၂၀၁၂ ရဲ႕ ခရစၥမတ္ အခါ သမယ မွာ စိတ္ရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ့ လ်က္ ခရစ္ေတာ္ ေမြးဖြားျခင္း အေၾကာင္းရဲ႕ မူရင္း အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ မွန္ကို ဆင္ျခင္ ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္း သတိရရင္း…….

Merry Christmas to you All…..

ေသာင္းႏိုး

၀န္ခံခ်က္ – Joe La Rue ၏  The Fulfillment of Prophecy တရားေဟာခ်က္ကို ကိုးကားထားပါသည္။

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s